BIP

KomunikatyRozpoczęcie zgłaszania/rekrutacji dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych
w Bielsku-Białej

odbędzie się za pomocą systemu elektronicznego: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

od dnia 10 kwietnia 2017 r. godz. 9.00 do 10 maja 2017 r. godz. 15.00.

 

Wydrukowane i podpisane dokumenty:

- zgłoszenie do szkoły i oświadczenie o miejscu zamieszkania
  (dotyczy dziecka zamieszkującego obwód),

lub

- wniosek (dotyczy dziecka spoza rejonu)

należy złożyć w sekretariacie Szkoły niezwłocznie po zapisie w systemie elektronicznym.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na w/w stronie.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać stosowne druki w sekretariacie Szkoły.

 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2017-04-07 14:28:05 Zmiana publikacji sp32
5 2017-04-07 14:27:25 Zmiana publikacji sp32
6 2017-04-07 07:24:13 Zmiana publikacji sp32


stronę wyświetlono 4536 razy Artykuł wyświetlony 4536 razy